Investments

The dynamic development of our company increases the possibilities of improving our products. We invest funds from programs supporting innovation.

Nasza pasja połączona z determinacją pozwola nam z sukcesem realizować śmiałe programy inwestycyjne. Celem podejmowanych przedsięwzięć jest udoskonalanie obecnych rozwiązań i wprowadzanie innowacji technologicznych co w znacznym stopniu podniosi konkurencyjność naszych maszyn w skali światowej.

Obecnie realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego plotera frezującego CNC z amortyzatorem”.

Celem projektu jest dywersyfikacja oferty produktowej i poprawa konkurencyjności krajowej i międzynarodowej SERON, poprzez wdrożenie na rynek efektów prac B+R w postaci innowacyjnych na skalę świata produktów – ploterów frezujących CNC z amortyzatorem. Zaoferowany produkt w postaci plotera frezującego CNC z amortyzatorem umożliwi optymalizację czasów obróbki i poprawę warunków pracy maszyny, wydłużenie okresu eksploatacji zarówno maszyny jak i elementów eksploatacyjnych, ograniczając częstotliwość kalibracji.

Zapewni również stabilność parametrów obróbczych ograniczając zużycie zarówno maszyny jak i narzędzi, a także przyczyni się do osiągnięcia wyższej precyzji obróbczej przy jednoczesnym zachowaniu lub skróceniu czasu obróbkowego.

Wskazane powyżej cechy, chronione zgłoszeniem patentowym, będą miały bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie szeregu cech użytkowych, kluczowych z punktu widzenia użytkownika końcowego.

Inwestycja pozwoli na podniesienie konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym, jak również zwiększy przychody dzięki komercjalizacji efektów działalności B+R.

Wartość projektu to: 15 580 410,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 8 866 900,00 zł

nowa hala_wizu

Over the past five years, we have implemented investment programs. Our passion combined with determination has allowed us to improve production and introduce technological innovations, which has significantly increased the competitiveness of our machines.We are currently in the course of implementing the project under the Intelligent Development Operational Program, for which we obtained funding under the sub-measure 3.2.2 “Loan for technological innovations” for the project: “Technology for the production of a series of CNC machine tools using innovative solutions and composite materials” with a total value of implemented investments PLN 7,242,000.00. Now, we can offer one of the best polished and efficient machines on the Polish and foreign market.
The content of all current inquiries is published in the competitiveness database at: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Archiwalne ogłoszenia